Anglų kalbos tarimas

Anglų kalba, kaip gimtoji kalba, kalbama daugelyje skirtingų pasaulio šalių, todėl čia yra įvairių variantų: britų–anglų, amerikiečių–anglų, Australijos anglų, Pietų Afrikos ir Kanados anglų kalbų. Ryškiausias visų šių variantų skirtumas yra jų tarimas. Jeigu nemokate skaityti fonetikos simbolių ir ženklų – mūsų pagrindiname patarimų kaip išmokti anglų kalbą puslapyje galite rasti triukų kaip internetu paklausyti bent kokio žodžio tarimo. Pažvelkime į keletą pagrindinių britų ir Amerikos anglų variantų tarimo taisyklių ir ypatumų:

  • Amerikiečių–anglų tarimas

Į žemiau pateiktą lentelę įtraukėme bendriausią ir dažniausiai naudojamą amerikiečių–anglų akcentą. Neįtraukėme kai kurių bruožų, būdingų tam tikruose JAV regionuose ir dalyse.

Šiame straipsnyje naudosime tarptautinę fonetinę abėcėlę, kad parodytume, kaip tariamas kiekvienas garsas. Priebalsiai b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v ir z turi įprastas angliškas reikšmes. Kiti priebalsių garsai vaizduojami taip:

Tarptautinė fonetinė abėcėlė Pavyzdžiai
θ Thick, myth, tenth, think
ð Then, they, bathe, breathe
Chain, butcher, chair, cheese, reach
June, joke, judge, junk, jeans
ʃ Shape, ship, sheep, shy
ŋ Morning, sing, king, wrong, England
j Young, yes, you, beyond
x How, home, loch, hotel, downhill
(h)w Where, when, why, whereabouts
ʒ Usually, pleasure, measure, conclusion

 

Pažvelkime į balsių tarimą amerikiečių–anglų kalba:

Tarptautinė fonetinė abėcėlė Pavyzdžiai
æ Cat, sat, rat
ə About, alone, amazing
i Glee, Flee, bean, clean
ɪ Fit, sit, Kit, split
i Busy, dizzy, cozy, lazy
ɛ Bet, set, met
ɑ What, hot, not
ɔ Law, on, already, call, almost
u Fool, stool, cool, zoo
ʊ Should, put, wolf
Like, right, try, fly
Make, paint, brake, neighborhood, say
ɔɪ Toy, point, destroy
Allow, outside, how
Boat, Know, throw, road
ɛr Airport, there, hair, pair
ɪr Fear, clear, peer, near

 

Štai keli pagrindiniai skiriamieji amerikiečių–anglų kalbos bruožai:

  1. Amerikiečiai labai dažnai taria garsą „R“, ir jis turi gana stiprų tarimą.
  2. Kai kuriais atvejais, kai raidė „T“ yra žodžio viduryje, amerikiečiai gali ją ištarti kaip „D“ (better, native, water, bottle…).
  3. Amerikiečiai paprastai taria raidę „A“ kaip garsą / æ /. Pavyzdžiui: ask, task, bath, chance, dance /dæns/.
  4. Kirtis dažniausiai būna ant antrojo ar trečiojo skiemens, kaip adult, brochure ir advertisement.

 

  • Britų–anglų tarimas

Britų–anglų kalba labai dažnai mokoma kaip antra užsienio kalba ne angliškai kalbančiose šalyse.

Jungtinėje Karalystėje kalbama įvairiais akcentais ir tarmėmis. Svarbu paminėti, kad žemiau lentelėje pateiktas tarimas yra tas, kuris sakomas Anglijos pietuose.

Priebalsiai b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w ir z turi įprastas angliškas reikšmes. Kiti priebalsių garsai pateikti žemiau esančioje lentelėje:

Simbolis Pavyzdžiai
Trumpi balsiai
ɒ Problem, what, because, off
a Fat, map, rat, cat, sadness
ʌ Fun, love, uncle, luck
ə Letter, better, paper, amaze
ɛ Bet, well, men, bed, next
i It, ill, six, city, his, sit
ɪ Lazy, cozy, study, busy
ʊ Look, wolf, should
Ilgi balsiai
ɛː Hair, fair, care
ɑː Answer, laugh, card, heart
əː Her, dirty, Early, work
ɔː Talk, short, warm, four
Clue, two, group, moon
Region, piece, key, receive
Dvibalsiai
Make, paint, brake, say
ɪə Idea, pier, cereal, cafeteria
ʌɪ Like, right, try, fly
əʊ Note, rainbow, road
Allow, outside, how
ʊə Insure, tour, tourist, our
ɔɪ Toy, point, destroy
Galūnės
ʌɪə Hire, dire, desire, inspire
aʊə Dour, hour, flour

 

Čia pateikiami keli pagrindiniai skiriamieji britų–anglų kalbos bruožai:

  1. a) Britų–anglų kalboje garsas „R“ labai dažnai praleidžiamas arba tariamas švelniau.
  2. b) Britai linkę tarti A raidę garsu / ɑː /. Pavyzdžiui: ask, task, bath, chance, dance /dɑːns/).
  3. c) kirtis paprastai būna pirmame arba antrame skiemenyje, pavyzdžiui: adult, brochure ir advertisement (palyginkite šiuos su aukščiau pateiktais amerikiečių–anglų pavyzdžiais ir pamatysite skirtumą).

 

Pasidalinkite šia svetaine su draugais ! :

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *