Anglų kalbos abėcėlė

Dabartiniai būsimi laikai pagal Biblija – mes gyvename paskutiniuose laikuose – www.wakeup2121.lt

Dauguma anglų kalbos naujokų mano, kad išmokę abėcėlę gali išmokti tarti angliškus žodžius. Deja, taip nėra. Pavyzdžiui, raidė G anglų kalbos abėcėlėje tariasi kaip “džy”, tačiau žodyje “God” tariasi kaip paprasta lietuviška G. Tai kam ta abėcėlė reikalinga ? Dažniausiai, kuomet telefonu ar viešbutyje Jūs pasakysite savo vardą Jūsų paklaus “How do you spell it ?” (kaip tai rašosi ?) – tuomet reikia paraidžiui ištarti savo vardą ir pavardę pagal šią abėcėlę :

Abėcėlė: 

A a – ei

B b – by

C c – sy

D d – dy

E e – y

F f – ef

G g – džy

H h – eič

I i – ai

J j – džei

K k – kei

L l – el

M m – em

N n – en

O o – eu

P p – py

Q q – kju

R r – aa

S s – es

T t – ti

U u – ju

V v – vi

W w – dablju

X x – eks

Y y – wai

Z z – zed (britiškai); zy – (amerikietiškai)